Καλώς ήλθατε στο Δρακοβούνι Αρκαδίας. Mε αυτή την Ιστοσελίδα επιδιώκεται η επικοινωνία και ενημέρωση όλων των συμπατριωτών και φίλων του χωριού. Για τον εμπλουτισμό της όποιος θέλει μπορεί να βοηθήσει στέλνοντας ότι υλικό θεωρεί χρήσιμο. Επιπλέον μετά από συνεννόηση μπορεί να δοθεί σε όσους θέλουν και δυνατότητα αναρτήσεων. Για επικοινωνία: drakovouni@hotmail.com

Ιστορικά στοιχεία
ΔΡΑΚΟΒΟΥΝΙ (Γλoγοβα)

       Όπως µας πληροφορεί ο Ν. Π. Μπούµπουλης στο βιβλίο του "Μνήµες από το Βαλτεσινίκο και τα γύρω χωρία", για την ονομασία της Γλόγοβας υπάρχει και µια άλλη εκδοχή από πού πήρε το όνοµά της και την παραθέτω.
"Γλόγοβα: Για την Γλόγοβα (σηµερινόν Δρακοβούνι). Εδώ είναι που όλοι ισχυρίζονται ότι η κατάληξις οβα είναι Σλαβική. Ο καθηγητής Γκισταβίδης, ισχυρίζεται ότι το οβα είναι κατάληξις Τουρκική και σηµαίνει έκτασις. Όµως το ωβά είναι λέξις αρχαία Ελληνική και ειδικώτερον Λακωνική και σηµαίνει "µέρος" (διαίρεση της Φυλής φατρία και άλλως αγέλη, κοπάδι - όρα λεξικόν Βυζαντίου). Και δεν πιθανολογείται απλώς, αλλά στηρίζεται σε χιλιόλογες παραδόσεις η παρουσία στη Γορτυνία πολλών Λακώνων, οίτινες δια να σωθούν από τας δια µέσου των αιώνων συµφοράς, ας υφίστατο η παραλία των, ανεζήτησαν την σωτηρίαν των εις τα µέρη µας και µάλιστα οργάνωσαν ξεχωριστούς συνοικισµούς -ωβάς- και έτσι και σήµερα συναντούµε και γλωσσολογικά ίχνη Μανιάτικα και επώνυµα οικογενειών κοινά, όπως π.χ. Κακοβούλιας, Μελαχούρης και Κουρούβελης. Εξάλλου, ο Π. Κοµνηνός "Λακωνικά" (σελ. 202), την κατάληξιν οβα την παράγει από το λατινικόν AQUA "Πινικοβα Πίνω AQUA"
Αριστείδης Δηµόπουλος
Νέα Σµύρνη
 
ΝΩΝΑΚΡΙΣ

Μεταγενέστερα ονόµατα της Νωνάκριδος είναι Γλόγοβα, Βλόνοβα, Αλόγοβα, Γλένοβα, Γλόγλοβα, Δρακοβούνι αυτά τα ονόµατα έχω βρει σε διάφορα βιβλία για το χωριό µας.
Η θέση του χωριού µας κατά την αρχαιότητα όπως µας λένε οι αφοί Κοντοέ στο Λεύκωµα της Γορτυνίας εκδόσεως 1937 και στη σελίδα 139 ήταν στην τοποθεσία "Συλλύβδα" όπου υπάρχουν πολλά ερείπια, και κατ' άλλους ευρίσκετο εις την θέσιν "Μήλιαρης" όπου έχουν βρεθεί λιθόκτιστοι τάφοι µε µικρά σπαθάκια.
Τώρα την Νωνάκριδα, ιστορικοί και χωρογράφοι την τοποθετούν στην Γλόγοβα (Δρακοβούνι).
Ο Παυσανίας στα "Αρκαδικά" δεν αναφέρει τίποτε για το χωριό µας και για τα γειτονικά χωριά (γιατί τα σημερινά τους ονόματα είναι μεταγενέστερα), αναφέρεται όμως ιδιαίτερα στα ονόματα τριών κωµών, της Καλλίας της Δίποινας και της Νώνακρις. Οι τρεις αυτές κώµες συναποτέλεσαν την αρχαίαν αρκαδικήν Τρίπολη της οποίας οι κάτοικοι πήραν µέρος στον αποικισµό της Μεγαλόπολης. "Προσεγένετο δε και Τρίπολις ονομαζομένη Καλλία και Δίποινα και Νώνακρις". Έτσι ο ιστορικός Ιερώνυµος Βογιατζής, τοποθετεί την Καλλία στη Γλανιτσιά (θέση Αγία Παρασκευή), τη Δίποινα στην Κερπίνη και την Νώνακρι στο Δρακοβούνι, (περιοδικό Βύρων, Ιερωνύμου :Βογιατζή, σελ. 105). Επίσης ο Ιερώνυμος Βογιατζής, τοποθετεί την Αρκαδικήν Νώνακριν εις την Γλόγοβα και λέει συγκεκριμένα ότι "υπάρχουν υπολείμματα αρχαίας πόλεως ήτις ήτο ίσως η Νώνακρις, ουχί η Νώνακρις η προς δυσµάς Φενεού παρά τη οποία είναι υψηλός κρηµνός, εξ ού έσταζε το ύδωρ της Στυγός". (Περιοδικό Βύρων, 1874, σελ. 108). Την ίδια άποψη έχει και ο Νικ. Παπαχατζής στα Αρκαδικά του Παυσανία (εκδόσεων Ελευθερουδάκη). "Αυτή η Νώνακρις ήταν διαφορετική από τη γνωστή πολίχνη της Φενεάτιδος, παρά τα ύδατα της Στυγός" (σελ. 303 υποσηµ. 4). Την ίδια ακριβώς τοποθέτηση κάνει και ο Π. Παπαζαφειρόπουλος στο βιβλίο Μεθυδριάς, εκδ. 1883, σελ. 8. Επίσης το ίδιο πιστεύουν και πολλοί αρχαιολόγοι. Ο Δηµ. Θεοδωρόπουλος στη σελ. 17 του βιβλίου του, Η Κερπινή της Γορτυνίας αναφέρει πως "οι κάτοικοί της, Τριπολίτες, έφυγαν στον Πόντο". Ίσως στην Τρίπολη του Πόντου".
Με την πρώτη διοικητική οργάνωση της Ελλάδος το 1836, καθωρίσθη ο γενικός Πίνακας των Δήµων και Κοινοτήτων του Κράτους. Εδώ υπήρχε το δεδομένο των τριών Κοινοτήτων (Δίποινα - Κάλληα - Νώνακρις) που ονοµάζοντο Τρίπολις να δοθεί το όνοµα Τρίπολις, αλλά λόγω µη συγχύσεως µε την σύγχρονη Τρίπολη, εδόθη το όνοµο Κλείτορ (από την ονοµασία του Αρκαδικού Κλείτορος). Επίσης, µε την αλλαγή των ονοµάτων των Κοινοτήτων την δεκαετία του 1930, η Νομαρχία ήθελε να δώσει στην Γλόγοβα το όνομα Νώνακρις, αλλά ο τότε Πρόεδρος (Μιχαλόνίαννης - Ιωάννης Σταματόπουλος), αντέδρασε λέγοντας "δεν θα ονομάσω το χωριό µου Ακρίδα" και έτσι πήρε το όνομα .Δρακοβούνι από το δικό µας βουνό Δρακοβούνι.
    Αυτά βρήκα σε ιστορικά κείµενα για τη Γλόγοβα. Εκείνο όμως που θα βοηθήσει να επιβεβαιωθούν τα ιστορικά κείµενα, οι παρατηρήσεις, και οι διάφορες απόψεις των ειδικών είναι οι ανασκαφές . που πρέπει να γίνουν εκεί που υπάρχουν µνηµεία και όπου οι κάτοικοι έχουν εντοπίσει, .σε διάφορα σηµεία του χωριού µας, τάφους  Κεραμοσκεπείς και λιθόκτιστους τάφους µε µικρά σπαθάκια στη θέση Μήλιαρη μαρτυρία του κ. Γιώργη Παπαδόγιαννη (Μερακόγιαννη).

Αριστείδης Δημόπουλος
Νέα Σμύρνη


 
ΚΕΡΝΙΤΣΑ ΤΗΣ (ΓΛΟΓΟΒΑΣ) ΔΡΑΚΟΒΟΥΝΙΟΥ

 Παραθέτω σχετική έρευνα νια την Κερνίτσα της Γλόγοβας (Δρακοβουνίου)
Ο κ. Σαγιάς αναφέρει και δημοσιεύει στο περιοδικό 'Ή ΓΕΝΕΤΕΙΡΑ" σελ. 47.
"Για μας, με την έρευνα και την ιστορική αξιολόγηση, που κάναμε, για την ΚΕΡΝΙΤΣΑ (ΤΗΣ ΓΛΟΓΟΒΑΣ) ΔΡΑΚΟΒΟΥΝΙΟΥ, η απάντηση είναι ότι πρόκειται για τη γνωστή μεσαιωνική πόλη Κερνίτσας Αρκαδίας, με τις δώδεκα συνοικίες και τους ισάριθμους ναούς της. Διότι αν υπήρχε μεσαιωνική πόλη Κερνίτσας εις Καλάβρυτα και Αιγιαλεία το έτος 1388 ασφαλώς θα ήταν γνωστή, ή έστω λείψανα αυτής θα υπήρχαν κάπου εις Αιγιαλείαν.
 Δυστυχώς όμως, σύμφωνα με τις ιστορικές μαρτυρίες, τις αποδείξεις και τα συμπεράσματα δεν υπήρξε τέτοια πόλις.
Υπάρχει όμως ανάμεσα στα χωριά Γλόγοβα (Δρακοβούνι) και Τοπόριστα (Θεόκτιστον) της Αρκαδικής Γορτυνίας και δυτικά αυτών, τοπωνύμιο με ονομασία Κερνίτσα το οποίο περιέχει και μεσαιωνικά λείψανα οικισμού και η Κερνίτσα όμως αυτή ήταν εντός του γεωγραφικού χώρου της μητροπόλεως Π. Πατρών. Πρέπει να αναφέρω ότι και στα δύο ανωτέρω χωριά υπήρχαν δυο χριστιανικοί Βυζαντινοί ναοί οι οποίοι κατεστράφησαν από αμέλεια στις πρώτες δεκαετίες 'του αιώνα μας! (1900). Έπειτα από όλα όσα προαναφέραμε υπάρχει το ερώτημα ποιος έκανε τη μεταφορά της Επισκοπικής Έδρας από την Κερνίτσα Αρκαδίας στην Αιγιαλεία και τα Καλάβρυτα; Οι Φράγκοι ή η μητρόπολη Παλαιών Πατρών; Τότε η Γλόγοβα, στον χωρισμό Πελοποννήσου (το 1388 μεταξύ Φράγκων και Παλαιολόγων) υπήγετο στην Πάτρα, την Ηγεμονία της Αχαΐας. Ιστορικά, είναι γνωστή η ύπαρξη της Επισκοπής Κερνίτσης από το έτος 1213 έως το έτος 1830-36 μ.Χ. Πιστεύουμε όμως πως η ζωή της αρχίζει κατά δύο αιώνες νωρίτερα. Η έρευνά μας συνεχίζεται.
Στη .θέση λοιπόν της Κερνίτσης της Γλόγοβας όλοι οι κάτοικοι της Γλόγοβας γνωρίζουν και έχουν βρει στα κτήματά τους τάφους κτισμένους με μεγάλα πλίνθινα τούβλα και άλλα κτίσματα που για όλους εμάς είναι πίστης πως εδώ υπήρχε η μεσαιωνική πόλη της Κερνίτσης. Κείνο που χρειάζεται όσο είναι ακόμη καιρός, είναι η αρχαιολογική σκαπάνη.
Υπάρχουν και πολλοί θρύλοι που λέγονται ακόμη στη Γλόγοβα και στη μονή: "Πώς η εικόνα έφυγε από την Κερνίτσα της Γλόγοβας και πήγε στο μοναστήρι της Κερνίτσας, μάλιστα την έβλεπαν οι Γλογοβίτες. Επίσης κάποτε χάθηκαν τρία μουλάρια από το μοναστήρι και βρέθηκαν στην Κερνίτσα της Γλόγοβας" και άλλα πολλά. Πάντως στους θρύλους και τα τοπωνύμια κρύβεται μια ιστορική αλήθεια. Ακόμη, βλέποντας από το μοναστήρι στην βόρεια Πλευρά προς τα κάτω, υπάρχει ένα καλύβι εκεί, το λένε στη Γλογοβίτσα. Νομίζω πως και αυτό πρέπει να συνδέεται με τη Γλόγοβα.
Ο κύριος Σαγιάς με γραπτές μαρτυρίες του λέει πως οι κάτοικοι της Κερνίτσης και κατά το σιγκέλιο της Μονής Μεγάλου Σπηλαίου μετοίκησαν στο όρο "Προυσίκο" σημερινό Ρουσίκο που εκεί κοντά υπήρχε και εκκλησία του Αποστόλου Ανδρέα". Τώρα οι μαρτυρίες των χωριανών μας λένε πως στο Ρουσίκο και συγκεκριμένα στης παπαδιάς τη λακούλα υπήρχε υδραγωγείο κτισμένο με κουρασάνι.
Επίσης στην παλιά βρύση του χωριού μας υπάρχει τοποθεσία και λείψανα ναού του Αγίου Ανδρέα, λέγεται μάλιστα στο σημείο αυτό κάθισε να ξαποστάσει και να ποιεί νερό ο Απόστολος Ανδρέας, ερχόμενος από Αχαΐα και πηγαίνοντας για Βαλτεσικό (Ελληνικά) να διδάξει τον χριστιανισμό. Ο δρόμος από το Φιλέϊκο Γεφύρι είναι η μόνη οδός που συνέδεε την Αχαΐα με Αρκαδία είναι αυτός (από τους πολέμους).
Άλλες μαρτυρίες:
Στο βορειοδυτικό σημείο της Μονής Κερνίτσης που γειτνιάζει με το ανατολικό δικό μας Ρουσίκο υπάρχουν λείψανα πόλεως ονόματι Κερνίτσα (που από αυτήν την πόλη πήρε το όνομά της η Μονή Κερνίτσης). Η πόλη αυτή ιδρύθηκε στο Μεσαίωνα ίδια εποχή που αναφέρει το Συγκέλιον Μεγάλου Σπηλαίου όπως μας πληροφορεί ο ερευνητής Σαγιάς πως οι κάτοικοι της Κερνίτσας της Γλόγοβας (Δρακοβουνίου μετοίκησαν στο όρος "Προυσίκο").
Την επιβεβαίωση φέρνουν στο φως της πραγματικότητος μόνον οι ανασκαφές. Όλα αυτά μας πείθουν πως εδώ είναι η ΚΕΡΝΙΤΣΑ. Θέλουμε λοιπόν την αρχαιολογική σκαπάνη να επιβεβαιώσει.

Αριστείδης  Δημόπουλος
Νέα Σμύρνη

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου